Duša na plátne

Nov 07, 2018

Autorská výstava Slavomíra Čupila „Duša na plátne“ mala svoje zavŕšenie. Vzhľadom na to, že výstava nebola sprístupnená vernisážou , stretnutie priateľov a nadšencov výtvarného umenia sa uskutočnilo na finisáži výstavy 6.11. 2018 vo výstavnej sieni HZOS. Štyridsať diel z ateliéru Slavomíra Čupila bolo nainštalovaných v septembri pri príležitosti dvoch tohoročných významných jubileí. Prvým bolo okrúhle životné jubileum, 70 rokov autora, jedného z bývalých riaditeľov nášho osvetového strediska a druhým 50.výročie vzniku osvetového strediska vo Vranove n. T. Touto finisážou vranovskému maliarovi riaditeľka HZOS poďakovala za profesionálnu pomoc v oblasti výtvarníctva našim neprofesionálom a zaželala mu v mene všetkých hlavne pevné zdravie a veľa novej tvorby.


Napísané: Nov 07, 2018