Anna Bakajsová - Miss sympatia

Oct 04, 2019

  1. septembra sa v Bardejove konala krajská súťaž Babička Prešovského kraja. Náš okres reprezentovala víťazka okresného kola a Miss sympatia Anna Bakajsová z Nižného Hrušova. Svoje sympatie obhájila aj v Bardejove. Získala totiž najviac diváckych hlasov. Porota v zložení: predseda poroty RNDr. Anton Berežňák (Svidník), Dr. Martin Mešša (Bardejov), Ing. Pavel Slaninka (Prešov), Mgr. Anna Chodelková Anna a Bc. Dana Ristvejová (Bardejov) spomedzi šiestich odvážnych babičiek nakoniec vyhlásili víťazku, ktorou sa stala Mgr. Eva Arvayová zo Sabinova. Okrem týchto dvoch ocenených sa súťaže zúčastnili Albína Urdová (Prešov), Katarína Krivoňáková (Stará Ľubovňa), Helena Dvoriščáková (Bardejov) a Marta Sochaničová (Snina). Ešte pred samotnou súťažou ich v Obradnej sieni mesta Bardejov prijala Mgr. Eva Kučová zo Zboru pre občianske záležitosti. Obdržali spomienkové predmety, podpísali sa do kroniky mesta a pripili si na spoločné stretnutie a úspešnú reprezentáciu svojho mesta. Vo vestibule ZUŠ Michala Vileca, kde prebiehala samotná súťaž, sa na reklamných paneloch predstavili účastníčky súťaže prezentáciou svojich ručných výrobkov. Okrem súťažných disciplín, akými boli - módna prehliadka, predstavenie svojho mesta, charakteristika svojej osoby, voľná disciplína (spev, recitácia) si mohli účastníci pozrieť bohatý kultúrny program. Popoludnie im spríjemnili - Harmónia band, DFS skupina Vienok (pod vedením Evy Foltýnovej), Tanečná skupina Maja (pod vedením p. Žemličkovej), spevácka skupina z Kurova a z Dubinného a báseň z vlastnej tvorby pod názvom „Staroba“ recitovala p. Bazaníková. Celý program mala pod ochrannou rukou krajská predsedníčka JDS Mgr. Anna Petričová a jej kolektív z OO JDS v Bardejove. Programom nás spevádzali moderátorky Jaszyová a Hotová.


Napísané: Oct 04, 2019