8. Tanečný dom a 2. etnodom vo Vranove nad Topľou

Oct 17, 2017

Záujem o tanečné domy vo Vranove nad Topľou neustále rastie. Potvrdila ta aj účasť na 8. tanečnom dome a 2. Etnodome, ktorého organizátorom bolo Hornozemplínske osvetové stredisko a Folklórny súbor Vranovčan s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. 100 účastníkov z radov folklórnych súborov, skupín, detských folklórnych súborov ale aj laikov si prišlo zatancovať pod vedením vynikajúcich lektorov Kristíny a Petra Vajdovcov, ktorí v tomto tanečnom dome učili Krucenú z Raslavíc a Neznámy čardáš. V etnodome lektorka Iveta Kažimírová naučila dievčatá tkať náramky na ráme podľa starej ľudovej techniky.

V tomto roku sa vo Vranove nad Topľou konali 4 tanečné domy spolu so spevavým domom, tanečným domčekom a dvoma Etnodomami. Účastníci mali možnosť naučiť sa tance z rôznych kútov Slovenska – z Očovej, Lastomíra, Fintíc, Bidoviec, Pozdišoviec, Pohorelej, Polomky, Raslavíc. Zo stúpajúceho počtu účastníkov je zrejmé, že tanečné domy splnili svoj zámer a v tejto myšlienke usporadúvať ich aspoň 4 krát do roka chceme pokračovať.


Napísané: Oct 17, 2017