49. Hornozemplínske folklórne slávnosti

Aug 30, 2018

Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou – organizátor tradičného folklórneho podujatia, ktoré uzatvára kultúrne leto v okrese, má za sebou náročný víkend. Cvičilo s nami počasie, keď sa oproti sobote ochladilo v nedeľu takmer o 20 stupňov a pršalo, ale zabrať dalo aj päť programov a počas dvoch dní aj všetko čo organizačne súvisí s viac ako 800 účinkujúcimi: propagácia, doprava, strava, nácviky, šatne, programy, réžia, scéna, ktorú nám strhával prudký vietor.
Sobota 25. a nedeľa 26. august patrili vo Vranove n.T totiž 49. Hornozemplínskym folklórnym slávnostiam, ktoré poskytli tiež priestor i Dňu národov a národností Prešovského samosprávneho kraja. Mladý festival národov a národností začal iba minulého roku aby predstavil bohatosť a rôznorodosť krojov, zvykov, piesní a šikovnosť ľudí v ňom žijúcich. Predstavil bohatosť jazyka. Ukázal akí sme si blízki a zároveň akí sme iní .Festivalový galaprogram Farebný kraj zverilo Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove n.T. scenaristicky a režijne do rúk svojmu bývalému zamestnancovi skúsenému Štefanovi Kocákovi. Tento sa svojej úlohy výborne zhostil a pod jeho režisérskou taktovkou tak vznikol ucelený program so svadobnými zvykmi, v ktorom sme mohli vidieť folklórne skupiny Taľar z Novej Ľubovne, Údolčanku z Údola, Zámutovčan a Komaničku zo Zámutova, folklórne súbory Vagonár Stará škola Poprad, Šarišan z Prešova, Čerhovčan z Bardejova, Makovicu zo Svidníka a Kesaj Tchave z Kežmarku.
Náš kraj je skutočne bohatý a farebný a tak sa názov galaprogramu objavil ešte v názve výstavy kníh regionálnych autorov, ktorá bola súčasťou festivalu v Hornozemplínskej knižnici a výstavy obrazov trinástich výtvarníkov z celého kraja, ktorú si môžu milovníci výtvarného umenia pozrieť vo výstavnej sieni HZOS do 10. septembra . Za tým všetkým bola finančná podpora PSK a FPU ale tiež práca spoluorganizátorov: regionálnych osvetových stredísk, knižníc, folklórnych kolektívov ,remeselníkov a v neposlednom rade mesta Vranov nad Topľou , jeho organizácie MsDK a jeho zamestnancov.
Práca sa stala aj ústredným motívom 49. HZFS – práca v kalendárnom obradovom cykle, práca v rodine – jej hierarchia medzi jednotlivými členmi a v prenesenom význame slova práca na poli folklórnom a zber úrody. Lebo Hornozemplínske folklórne slávnosti sú vlastne Dožinky. A dožinky sú slávnosť, ktorou ďakujeme za úrodu – ľuďom i zemi.
V sobotu 25. augusta sme divákom ponúkli tri programy. V jednom z nich sa stretli folklórne spevácke skupiny okresu. Pri varení lekváru si zaspievala FSk Bukovina zo Sečovskej Polianky, pri praní na jarku Sačurovské nevesty, pri lúpaní fazule Konopianka zo Žalobína, Pošanky pri priadkach, prespevovali sa Hencovske chlopi a ženy, poklebetili ale aj zaspievali si Hrabovčanky (FSk Potoky) aj Sedliščanky (FSk Verbina), Hrušovčan a vo viacerých programoch obidvoch dní bodovala FSk Čaklov z Čaklova a jej sólisti a členovia, z ktorých jeden Jaroslav Porubän sa výborne zhostil aj úlohy scenáristu a režiséra programu „Kec se zašpivame“...Taký bol totiž názov programu vychádzajúci zo skutočnosti, že pieseň sprevádza človeka od kolísky až po hrob.
Tretím programom sobotňajšieho dňa bolo profilové vystúpenie mládežníckeho folklórneho kolektívu Rudki z poľského Rzeszowa. V nedeľu sme sa zobudili do chladného a zamračeného dňa a hlavnou náplňou najbližších hodín organizátorov bolo sledovanie všetkých dostupných staníc predpovedajúcich vývoj počasia. Stalo sa presne to, čo si nikto neprial – rozpršalo sa. Alternatíva presťahovať slávnosti do estrádnej sály domu kultúry zrazu zmarila zámer predstaviť nacvičené choreografie všetkých účinkujúcich v nádherných spoločných obrazoch. Avšak vďaka patrí za rázne rozhodnutie urobiť tak a všetkým za vynaložené úsilie premiestniť ozvučovaciu aparatúru do vnútra v čo najkratšom čase.
S malým meškaním a malými úpravami sme tak preplnenej sále ponúkli dva krásne programy: detský – „Bez roboty ňit fajnoty“ – alebo bez práce nie sú koláče režisérky Juliany Mikitovej – vedúcej DFS Ďatelinka, v ktorom sa predstavili vranovské detské súbory Lipovček, Ďatelinka a Cifroško.
Galaprogram, ktorý režisérsky pripravil Peter Kocák mal názov „ Robota to ňe psota“. Už tradične sa v spoločných obrazoch a choreografiách predstavili folklórne súbory: Orgornina, Vranovčan, Lipovec, Rovina, detský folklórny súbor Cifroško, folklórne skupiny: Čaklov, Rovina, Komanička, Ondavanka a Vranovskí heligonkári. Hosťom na tohtoročných slávnostiach bol FS Očovan z Očovej a víťaz súťaže Zem spieva – Martin Repáň. Krásnym pásmom, ktoré zachytávalo rôzne práce bežného dňa na dedine kedysi, prispela k téme slávností aj FSk Parchovianka z Parchovian. Program mal tri časti. Predstavoval kalendárny obradový cyklus, rodinné zvykoslovie a v prenesenom slova zmysle zber úrody na poli folklórnom. V tejto časti programu sa predstavili: zlatá slávica Hanka Kocáková, účastníčky celoštátnej súťaže hudobného folklóru detí Ivanka Koreňová a Saška Jevčáková ale aj ďalšie kolektívy, ktoré boli súčasťou iných častí programu nás úspešne reprezentovali. A tak príjemne unavení avšak s pocitom dobre vykonanej práce( to aby sme ostali v téme) sme nabudení rozmýšľali už nad jubilejnými 50. Hornozemplínskymi folklórnymi slávnosťami.


Napísané: Aug 30, 2018