Články

Najnovšie z nášho okolia

FOTO Vranov a Výtvarný Vranov 2018

22. marca 2018 si znovu vo Výstavnej sieni HZOS prevzali ceny a diplomy za najlepšie fotografické a výtvarné práce neprofesionálni fotografi a výtvarníci. Touto slávnostnou vernisážou bola sprístupnená výstava z okresných kôl neprofesioná

Čitať viac

Tvorivá dielňa v Dennom centre 2018

Korbáč, šibanie, polievanie, dobré jedlo - a samozrejme kraslice neodmysliteľne patria k slovenskej Veľkej noci.

Čitať viac

Vansovej Lomnička 2018

Hornozemplínske osvetové stredisko a Okresná organizácia Únie žien Slovenska vo Vranove nad Topľou privítali 6. marca v priestoroch výstavnej siene HZOS recitátorky na okresnom kole 51. ročníka festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy ž

Čitať viac

Jeden svet 2018

V dňoch od 1. do 3. marca OZ KOMPA.s v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou zorganizovali v rámci Slovenska 18. ročník (v okrese to bol 9. ročník ) medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov JEDEN SVE

Čitať viac

Klubové stretnutie výtvarníkov 2018

Klub výtvarníkov sa znovu stretol 28. 02. 2018 vo výstavnej sieni HZOS vo Vranove n. T. Hlavnou témou bol rozbor výtvarných prác okresnej súťaže VÝTVARNÝ VRANOV za prítomnosti člena poroty Slavomíra Durkaja.

Čitať viac

Vyhodnotenie okresnej súťaže FOTOVRANOV 2018

Dňa 23. februára 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie okresného kola celoslovenskej súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO. Prihlásilo sa spolu 18 fotografov s celkovým počtom fotografií 49. Zastúpené boli všetky tri skupiny s farebn...

Čitať viac

Vyhodnotenie okresnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby "Výtvarný Vranov

Do okresného kola 55. ročníka celoslovenskej súťaže výtvarnej neprofesionálnej tvorby Výtvarné spektrum sa prihlásilo v našom okrese 11 výtvarníkov s celkovým počtom 87 prác. Počet autorov a ich prác bol nižší v porovnaní s minulým rokom....

Čitať viac

Ja, pútnik

Širokej verejnosti bola 14. januára 2018 o 16.00 h vo výstavnej sieni HZOS vo Vranove n. T. vernisážou sprístupnená putovná výstava „Ja, pútnik“. Prezentovala sakrálnu tvorbu 10 maliarov zo siedmich krajín, ktoré vznikli na medzinárodnom um...

Čitať viac

Fašengi, fašengi, fašengovo časi

Poslednú nedeľu pred popolcovom stredou ponúkla Folklórna skupina Kňahinka z Čičavy časť zo svojho repertoáru v kultúrnom dome v Nižnom Hrabovci. V programe pod týmto názvom sa zišli členovia zo Základnej organizácie JDS na hodnotiacej výro...

Čitať viac

Fašiangové posedenie SZTP

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých vo Vranove nad Topľou pripravila pre svojich členov fašiangový večierok. A aké by to boli fašiangy, keby v nich nebolo trochu zábavy, humorného slova a masiek. Členovia tejto jedi...

Čitať viac