Články

Najnovšie z nášho okolia

Žltý deň

Žltý deň je beseda, ktorú už tradične Hornozemplínske osvetové stredisko realizuje na základných školách v rámci Dňa narcisov.

Čitať viac

O regionálnych dejinách

6. apríla Hornozemplínske osvetové stredisko usporiadalo besedy s historikom Vlastivedného múzea Hanušovce nad Topľou Mgr. Petrom Šafrankom pre ZŠ Bernolákova vo Vranove nad Topľou.

Čitať viac

Vesmír očami detí 2018

Okresné kolo XXXIII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ bolo vyhodnotené 26. 3. 2018. Do súťaže sa prihlásili 5 ZŠ, 4 MŠ a 1 ZUŠ. Spolu zaslali 80 prác.

Čitať viac

Hviezdoslavov Kubín 2018

Dňa 26. marca 2018 zorganizovalo Hornozemplínske osvetové stredisko okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2018. 72 súťažiacich z 22 škôl v okrese bojovalo o postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 2. – 4. ...

Čitať viac

Mládež spieva 2018

Mládež spieva 2018 - krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov sa konala 22.3.2018 v MsDK vo Vranove nad Topľou za účasti 2 mládežníckych a 2 detských speváckych zborov z rôznych miest Prešovského kraja – Levoča, ...

Čitať viac

FOTO Vranov a Výtvarný Vranov 2018

22. marca 2018 si znovu vo Výstavnej sieni HZOS prevzali ceny a diplomy za najlepšie fotografické a výtvarné práce neprofesionálni fotografi a výtvarníci. Touto slávnostnou vernisážou bola sprístupnená výstava z okresných kôl neprofesioná

Čitať viac

Tvorivá dielňa v Dennom centre 2018

Korbáč, šibanie, polievanie, dobré jedlo - a samozrejme kraslice neodmysliteľne patria k slovenskej Veľkej noci.

Čitať viac

Vansovej Lomnička 2018

Hornozemplínske osvetové stredisko a Okresná organizácia Únie žien Slovenska vo Vranove nad Topľou privítali 6. marca v priestoroch výstavnej siene HZOS recitátorky na okresnom kole 51. ročníka festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy ž

Čitať viac

Jeden svet 2018

V dňoch od 1. do 3. marca OZ KOMPA.s v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou zorganizovali v rámci Slovenska 18. ročník (v okrese to bol 9. ročník ) medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov JEDEN SVE

Čitať viac

Klubové stretnutie výtvarníkov 2018

Klub výtvarníkov sa znovu stretol 28. 02. 2018 vo výstavnej sieni HZOS vo Vranove n. T. Hlavnou témou bol rozbor výtvarných prác okresnej súťaže VÝTVARNÝ VRANOV za prítomnosti člena poroty Slavomíra Durkaja.

Čitať viac