Hornozemplínske osvetové stredisko

Na kompletnom vyplnení obsahu tejto stránky pracujeme. Môže to trvať niekoľko dní.

HZOS vo Vranove nad Topľou usmerňuje, koordinuje a pomáha všetkým nositeľom kultúrno-výchovných aktivít v okrese. Zabezpečuje kontinuitu s tradíciami národa v danom regióne, ale tiež podporuje vznik nových činností

Zisti viac

Aktuality

Nové správy

Nositelia tradícií 2018

Milovníci folklóru sa opäť stretli 22. apríla 2018 v obci Nižný Hrušov, kde sa konala regionálna súťaž a prehliadka fol...

Šaffova ostroha 2018 - Krajská

Dňa 15. 4. 2018 sme vo Vranove nad Topľou privítali najlepších sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Prešovského kraja zo ...

Žltý deň

Žltý deň je beseda, ktorú už tradične Hornozemplínske osvetové stredisko realizuje na základných školách v rámci Dňa na