Hornozemplínske osvetové stredisko

Na kompletnom vyplnení obsahu tejto stránky pracujeme. Môže to trvať niekoľko dní.

HZOS vo Vranove nad Topľou usmerňuje, koordinuje a pomáha všetkým nositeľom kultúrno-výchovných aktivít v okrese. Zabezpečuje kontinuitu s tradíciami národa v danom regióne, ale tiež podporuje vznik nových činností

Zisti viac

Aktuality

Nové správy

Medzigeneračné tandemy

Aktívny fitnes pre mozog

Spomienky a tradície

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“