Hornozemplínske osvetové stredisko

Na kompletnom vyplnení obsahu tejto stránky pracujeme. Môže to trvať niekoľko dní.

HZOS vo Vranove nad Topľou usmerňuje, koordinuje a pomáha všetkým nositeľom kultúrno-výchovných aktivít v okrese. Zabezpečuje kontinuitu s tradíciami národa v danom regióne, ale tiež podporuje vznik nových činností

Zisti viac

Aktuality

Nové správy

Hviezdoslavov Kubín

Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy I. - III. kategória

Vesmír očami detí

Vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže

Vansovej Lomnička 2019

Okresná súťaž v prednese poézie a prózy