Hornozemplínske osvetové stredisko

HZOS vo Vranove nad Topľou usmerňuje, koordinuje a pomáha všetkým nositeľom kultúrno-výchovných aktivít v okrese. Zabezpečuje kontinuitu s tradíciami národa v danom regióne, ale tiež podporuje vznik nových činností

Zisti viacKalendár udalostí

Aktuality

Nové správy

Čičva na plátne

Výtvarný plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov

Druhý tanečný dom

Open air tanečný dom na námestí vo Vranove nad Topľou

Detský výtvarný Vranov 2020

Okresná súťaž detskej výtvarnej tvorby sa tohto roku uskutoční inak....