Hornozemplínske osvetové stredisko

HZOS vo Vranove nad Topľou usmerňuje, koordinuje a pomáha všetkým nositeľom kultúrno-výchovných aktivít v okrese. Zabezpečuje kontinuitu s tradíciami národa v danom regióne, ale tiež podporuje vznik nových činností

Zisti viac

Aktuality

Nové správy

ROZTOKY 2019

Okresná postupová súťaž hudobného folklóru dospelých

Vyhodnotenie okresnej súťaže D...

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA XXVII. ročníka okresnej súťaže detskej výtvarnej tvorby