Hornozemplínske osvetové stredisko

HZOS vo Vranove nad Topľou usmerňuje, koordinuje a pomáha všetkým nositeľom kultúrno-výchovných aktivít v okrese. Zabezpečuje kontinuitu s tradíciami národa v danom regióne, ale tiež podporuje vznik nových činností

Zisti viacKalendár udalostí

Aktuality

Nové správy

Tajomstvo vzorov

Vektorizácia obce Juskova Voľa

Čaro batiky

Z cyklu tvorivých dielní s Beátkou Halandovou